CHO THUÊ VĂN PHÒNG, PHÒNG HỘI THẢO - Số 1/120 Trường Chinh, Đống Đa, HN